برق قدرت و الکترونیک

حذف جستجو گر Ask از مرورگر فایر فاکس

حذف جستجو گر Ask  ودیگر موتورهای جستجو گر از   مرورگر فایر فاکس


برای این کار برروی عکس زیر کلید کرد و مراحله یک تا چهار انجام دهید