دوستان برید تو تنظیمات قسمت apps و بعد


all بعد آلبوم رو


forc stop کنید بعد clear ها رو بزنید


به همین راحتی به همین خوشمزگی!


نیازی به ریست نیست!